Ennallistaminen alkaa Hossan Tuiranvaaran Laiskasuolla

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30 hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen . Tavoitteena on palauttaa Laiskasuo avoimeksi suoalueeksi, sellaiseksi kuin se on ennen soiden ojittamista ollut. Työ alkaa viikolla 4. Laiskasuolla...