Sitran selvitys: Suomen kyky hyödyntää innovaatioita on heikko – investointien määrässä ja kohdentumisessa huolestuttavia piirteitä

Sitran tuoreessa julkaisussa Suomen investointikehitystä verrataan Ruotsiin, jonka talous on kasvanut finanssikriisin jälkeen vuodesta 2008 selvästi ripeämmin kuin Suomen talous. Yritysten erilainen kiinnostus investointeja ja etenkin aineettomia investointeja kohtaan...