Keväällä 2024 toteutimme OPTIMA-hankkeen ensimmäisen resurssikartoituksen Pispanmäen teollisuusalueella. Kartoituksessa tarkastelimme kahdeksan toimijan ylimääräisiä resursseja ja resurssitarpeita, tavoitteena löytää uusia mahdollisuuksia teollisille symbiooseille ja resurssien tehokkaammalle käytölle.

Kartoitus tehtiin opinnäytetyönä ja teollisten symbioosien FISS-palvelun mukaisesti (Finnish Industrial Symbiosis System). Tässä mallissa huomioidaan kaikki hyödynnettävät resurssit, mukaan lukien osaaminen ja kapasiteetti. Tuloksissa nousi esiin mm. veteen, kiinteistöihin ja logistiikkaan liittyviä synergioiden mahdollisuuksia.

Tulokset on jaettu kartoitetuille toimijoille, ja seuraavana askeleena on saattaa toimijat keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista. Tavoitteena on, että resursseja saadaan yhteistyössä yhä tehokkaampaan käyttöön.

Opiskelijat huomio!

Haemme opinnäytetyön tekijöitä tai harjoittelijoita tekemään resurssikartoituksia eri teollisuusalueilta Forssan seudulta. Tehtävänä on haastatella yrityksiä sekä tutkia löydettyjen resurssien hyödyntämismahdollisuuksia ja käytännön toteutusta. Opinnäytetöillä on tärkeä rooli näiden kartoitusten toteuttamisessa ja resurssien tehokkaamman käytön edistämisessä.

Lähde: HAMK

The post Teollisten symbioosien uudet mahdollisuudet Forssan Pispanmäellä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.