Turun ammattikorkeakoulussa on käynnistetty Meriteollisuusverkoston toimitusvarmuuden tukemiseen liittyvä hanke. TOIVAR-hankkeen tavoitteena on turvata Varsinais-Suomen meriklusterin kilpailukykyä edistämällä alueella toimivien meriteollisuusyritysten kykyä hallita häiriötilanteita ja lisätä resilienssiä. “Alalla on tyypillistä verkostomaisuus, pitkät toimitusketjut ja keskinäisriippuvuus. Häiriötilanteilla on laajat vaikutukset, minkä takia toimitusvarmuuden kehittäminen on erityisen tärkeää”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja projektipäällikkö Sakari Kajander. Käytännössä hankkeessa tehdään tiiviisti yhteistyötä alueen pk-yritysten kanssa. Verkoston yritysten kanssa selvitetään mahdollisuuksia hallita häiriöitä ja lisätä resilienssiä paitsi yrityskohtaisesti, myös yhteisin toimin kumppaniyritysten kanssa. Yrityksillä on myös mahdollisuus arvioida omaa riskienhallintaa verkkopohjaisen itsearviointityökalun avulla. Lisäksi teeman ympärillä järjestetään webinaareja, jotka on suunnattu kaikille alueella toimiville meriteollisuusyrityksille.

Tarve kehittämishankkeelle on tunnistettu myös Meyer Turun telakalla, joka on mukana hankkeessa Varsinais-Suomen liiton, Turun Kauppakamarin, Business Turun ja Turun ammattikorkeakoulun lisäksi. “Hanke on meille tärkeä, sillä verkostossamme on paljon pk-yrityksiä alueelta. Haluamme tällä hankkeella tukea verkostoamme ja sen kykyä vastata mahdollisiin toimitusketjujen häiriöihin”, kertoo Meyer Turun hankinnan kehityksen osastopäällikkö Pirjo-Liisa Aaltonen.

TOIVAR-hanke päättyy lokakuussa 2024. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimeenpanoa kehittämällä maakunnalle strategisesti merkittävää sinistä taloutta.

Lähde: Turun ammattikorkeakoulu

The post Turun AMK tutkii meriteollisuusverkoston toimitusvarmuuden parantamista appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.