Käynnissä oleva energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja korostaa vedyn roolia. Vedyn lisääntynyt merkitys energiamurroksen ratkaisijana luo kysyntää erilaisille vetytalouskoulutuksille. Viime vuonna Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut aloittivat yhteisen vetykoulutuksen vastatakseen osaltaan näihin osaamistarpeisiin. Maksuton koulutus keräsi valtavan määrän kiinnostuneita osallistujia, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan ensimmäisille kierroksille. Nyt Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus saa jatkoa, sillä syksyllä 2024 alkaa koulutuksen uusi toteutuskierros. ”Erityisesti Pohjanmaan maakuntiin rakennetaan lähitulevaisuudessa paljon uusi tuulipuistoja, ja se taas tuo mukanaan paljon vedyntuotannosta kiinnostuneita yrityksiä. Viime vuonna tarjosimme työelämässä toimiville ja vedystä kiinnostuneille henkilöille valtakunnallista vetykoulutusta, ja erityisesti kaasu- ja energiateollisuudesta tulleet osallistujat ovat kiitelleet koulutuksen tarjoavan heille lisäosaamista vetyteknologiasta ja -taloudesta”, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja Ossi Koskinen.

Syksyllä 2024 jälleen käynnistyvä Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut – koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Osallistujille maksuttoman koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vetytalouden osaamista antamalla kokonaiskuva vedyn hyödyntämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään vedyn valmistusta ja käyttöä, sähköenergian tuotantoa ja hankintaa, vedyn kuljetusta ja varastointia, synteettisten polttoaineiden valmistusta sekä vetytalouden ympäristönäkökohtia. Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia ja opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta 5 opintopisteen jaksosta. Osallistujan on mahdollista suorittaa koko koulutus tai valita itseään hyödyntäviä opintojaksoja. Haku koulutukseen päättyy 31. toukokuuta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää tietoa koulutuksesta löytyy Vaasan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Lähde: Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

The post Turun AMK:n ja VAMKin suosittu vetytalouskoulutus saa jatkoa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.