Vuonna 2023 sattui yhteensä 114 500 työtapaturmaa, joista 92 200 oli työpaikkatapaturmia ja 22 300 työmatkatapaturmia. Työtapaturmien määrä nousi 1,8 prosenttia, työpaikkatapaturmien 2,1 prosenttia ja työmatkatapaturmien 0,5 prosenttia vuodesta 2022. Työpaikkatapaturmien taajuus oli viime vuonna 25,9 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuus nousi 1,6 prosenttia vuodesta 2022, jolloin taajuus oli 25,5. Taajuusluku suhteuttaa sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän tehdyn työn määrään ja kuvaa lukumäärätietoa osuvammin työpaikkatapaturmien sattumistiheyden mahdollisia muutoksia vuositasolla. ”Työtapaturmien lukumäärän ja työpaikkatapaturmien taajuuden kannalta katsottuna viime vuonna ei tapahtunut juurikaan muutosta. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu työpaikkatapaturmataajuus nousi aavistuksen ja muutamalla toimialalla työtapaturmatilanne kehittyi jopa selkeästi huonompaan suuntaan”, toteaa Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Kuntasektorin sekä yksityisen terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työtapaturmien lukumäärä ja työpaikkatapaturmien taajuudet kasvoivat viime vuonna monista muista toimialoista poiketen. Alueellisesti tarkasteluna alhaisin taajuus oli Pohjanmaalla, 20 (vuonna 2022:18) työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden ja korkein Satakunnassa, 34 (vuonna 2022:37) työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia. Maakuntakohtaisten taajuuseroja selittävät muun muassa alueiden erilaiset elinkeinorakenteet sekä etenkin liikkumistapaturmiin vaikuttavat maakunnissa vallitsevat erilaiset sääolosuhteet.

Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille sattui viime vuonna 5 000 työtapaturmaa, joista 4 500 oli työpaikkatapaturmia ja 500 sattui kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Yrittäjä voi ottaa itselleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen. Näin ollen vain osa yrittäjille sattuneista työtapaturmista näkyy TVK:n tilastoissa.

Tiedotteella käytetyt termit:
Työpaikkatapaturma = työssä ja työpaikan alueella sattuneet tapaturmat
Työmatkatapaturma = asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneet tapaturmat
Tapaturmataajuus = työpaikkatapaturmien lukumäärä per miljoona tehtyä työntuntia. Taajuus suhteuttaa työmäärän ja sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän.

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee edellisen vuoden työtapaturmatilastoista toimialakohtaisia analyyseja kuluvan kevään ja alkukesän aikana. Kuluvan vuoden työtapaturmien määrän ennuste julkaistaan syy-lokakuussa 2024.

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) | STT info

The post Työtapaturmien määrä pysyi lähes ennallaan vuonna 2023 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.