Uusimmat vuoden 2022 tilastot Pohjois-Karjalan energiankäytöstä osoittavat, että uusiutuvan energian osuus on noussut 72 prosenttiin. Uusiutuvan energian osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 aloitetun maakunnallisen yhteismitallisen tilastointijakson aikana. Aloitusvuonna uusiutuvan energian osuus oli 62 prosenttia. Energian kokonaiskäyttö Pohjois-Karjalassa on ollut vuosittain 10–12 terawattitunnin tasolla. Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus on siis jo 72 prosenttia kaikesta lämmityksestä, sähköstä ja liikenteestä. Myös energiaomavaraisuus on kasvanut ollen nyt 69 prosenttia.

Energiatilaston mukaan puuenergian osuus on edelleen kasvanut ja se on yli puolet (54 %) koko maakunnan energiankäytöstä. Lämpöpumppujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi parin viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan fossiilisen lämmitysöljyn käyttö on laskenut energiamäärältään lähes saman verran. Liikenteen polttoaineet ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla viime vuosina, niiden osuus on maakunnan kokonaisenergiankäytöstä merkittävä eli vajaa viidennes. Energian tuotantoa ja käyttöä tilastoi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Pohjois-Karjalan tavoitteena on olla yliomavarainen uusiutuvan energian edelläkävijä. Yliomavaraisuuteen on kuitenkin vielä matkaa, joten uusiutuvan energiantuotannon vauhdittamiseksi tarvitaan uusia investointeja maakuntaan. “Uusia investointeja on ilahduttavasti liikkeellä. Teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita on vireillä maakunnassa noin 20, ja ne yhdistyvät vetytalouden mahdollisuuksiin. Kaavoituksessa ja/tai lupamenettelyssä näistä hankkeista on vajaa kymmenen. Tulevaisuus siis näyttää lupaavalta uusiutuvan energian investointien osalta”, maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen kertoo.

Käynnissä olevan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen teemana on energia ja maisemat. Maakuntakaavassa varaudutaan alueidenkäytön suunnittelussa tämän päivän haasteisiin, mutta katsotaan myös tulevaisuuteen. “Kaikki merkit viittaavat siihen, että teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja on käynnistymässä lähivuosina ja uusiutuvan energian osuus tulee vahvasti kasvamaan. Tuulivoiman osalta on toimenpiteitä menossa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, mutta siihen emme voi toistaiseksi tukeutua. Tuulivoimassa on kuitenkin potentiaalinen mahdollisuus.”, Pitkänen havainnoi.

“Energiansiirrossa tarvitaan jo lähivuosina toimenpiteitä Pohjois-Karjalan kytkemiseksi 400 kilovoltin linjoilla Suomen kantaverkkoon. Maakunnan energiainfran suunnittelun pohjaksi tehdään nyt paljon töitä ja maakuntakaava selvityksineen on tärkeä työkalu”, Pasi Pitkänen toteaa.

Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

The post Uusiutuvan energian osuus Pohjois-Karjalassa jo 72 prosenttia appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.