Elinkeinoelämän keskusliito pitää tärkeänä, että hallitus edistää vauhdilla kehysriihessä sovittua merkittävää verotukea vihreän siirtymän investoinneille. Suomessa on vireillä lähes 270 miljardin euron edestä vihreän siirtymän investointihankkeita, mutta suuret investointipäätökset ovat vielä voittopuolisesti jääneet odottamaan. Määräaikainen verokannustin toimii hankkeille tärkeänä kiihdyttäjänä ja auttaa osaltaan varmistamaan että investoinnit toteutuvat Suomessa, eivätkä karkaa meiltä kilpailijamaiden avokätisten investointitukien perässä.

EK pitää tärkeänä, että tuen soveltamisala on mahdollisimman laaja. Jatkovalmistelussa on tärkeää valmistaa, ettei verotuen koskevaan lainsäädäntöön sisälly tarpeettomia kansallisia rajauksia ja että tuen myöntämiseen liittyvän teollisuuspoliittisen harkinnan tekee taho, jolla on siihen riittävä asiantuntemus.

Suomessa otetaan käyttöön erityinen kannustin, jonka koko on maksimissaan 150 miljoonaa euroa ja 20 prosenttia investoinnista. Tämän vähennyksen yritys saisi tehdä investointia seuraavina vuosina 20 vuoden aikana. Valtiontukea voidaan kohdistaa investointeihin, joilla vauhditetaan vihreää siirtymää ja fossiiliriippuvuuden vähentämistä. Tuen voimaantulo edellyttää, että komissio hyväksyy verotuen yhteismarkkinoille sopivaksi valtiontueksi.

uusiutuvan energian tuotantoon (mukaan lukien vety ja vetypolttoaineet), sähkön ja lämmön varastointiin sekä uusiutuvan vedyn, biopolttoaineiden, bionesteiden, biokaasun ja biomassapolttoaineiden varastointiin
teollisuuden tuotantoprosessien vähähiilistämiseen ja energiatehokkuustoimenpiteisiin
investointeihin nettonollatalouteen siirtymisen kannalta olennaisten laitteistojen (esim. akut), keskeisten komponenttien sekä näihin liittyvien kriittisten raaka-aineiden tuotantoon.

Lähde: Elinkeinoelämäm keskusliitto EK

 

The post Vihreä verotuki saanee investoinnit liikkeelle appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.