Satakunnan talouden käännekohdaksi näyttäisi muodostuneen vuoden 2023 kevät. Tuolloin teollisuuden liikevaihto alkoi pudota voimakkaasti. Myöhemmin myös useimmilla muilla aloilla yritysten liikevaihto kääntyi laskuun. Lähiajan suhdanneodotukset ovat eri barometrien perusteella olleet alkuvuoden aikana heikolla tasolla. Myös alueellisissa kehitysnäkymissä arvioidaan Satakunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen pysyvän seuraavan puolen vuoden aikana ennallaan. Käännettä parempaan voidaan kuitenkin odottaa loppuvuonna tai ensi vuoden alkupuolella. Elinkeinoelämän keskusliiton ylläpitämän dataikkunan mukaan Satakunnassa on suunnitteilla ja osin jo toteutumassa yritysten vihreän siirtymän investointeja lähes 40 miljardin euron arvosta. Pääosa investointiaikomuksista liittyy merituulivoimaan. Muita vihreän siirtymän investointeja on vireillä muun muassa aurinkovoimaan, vetyteknologiaan, kiertotalouteen, biotuotteisiin ja akkuteknologiaan liittyen. Esimerkiksi P2X Solutions -yhtiön vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentaminen Harjavaltaan on käynnistynyt ja sen on määrä valmistua kesällä. Lisäksi Metsä Group tiedotti hiljattain aloittavansa esisuunnittelun, jonka perusteella yhtiö selvittää investointia pakkaustehtaaseen Raumalle. Jos investointipäätös tehdään, voisi rakentaminen alkaa nopeasti ja tehdas käynnistyä jo vuonna 2027. Myös suuria aurinkoenergia- ja tuulivoimahankkeita on rakenteilla ja suunnitteilla eri puolilla maakuntaa. Monissa suurissa hankkeissa lopullinen investointipäätös kuitenkin vielä viipyy. Joka tapauksessa toteutuvien vihreän siirtymän investointien työllistävä vaikutus on Satakunnassa huomattava.

Työvoiman kysyntä on Satakunnassa laskenut ja työttömyys noussut selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Määrällisesti eniten on kasvanut työttömien miesten ja toisen asteen koulutuksen saaneiden työttömien työnhakijoiden määrä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys on kasvanut eniten rakentamisen ja teollisuuden ammattialoilla, joilla myös lomautukset ovat lisääntyneet. Alkuvuoden aikana irtisanomisia ja lomautuksia koskevien muutosneuvottelujen määrä on ollut kasvussa viime vuoteen verrattuna. Työttömyyden kasvun arvioidaan Satakunnassa kuitenkin hidastuvan niin, että puolen vuoden päästä työttömien määrä olisi samalla tasolla kuin nyt. Ja ensi keväänä määrän arvioidaan olevan jo jonkin verran nykyistä alempi. Vaikka työnantajien kokemat rekrytointiongelmat ovat hieman helpottuneet aiemmasta, ovat ne silti edelleen korkealla tasolla. Työvoimapulaa useammin kyse on niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta, eli samanaikaisesti monissa ammateissa on sekä paljon avoimia työpaikkoja että korkea työttömyys. Työvoiman saatavuuden odotetaan pysyvän lähiaikoina ennallaan, mutta vaikeutuvan jälleen, kun talous ja työvoiman kysyntä kääntyvät nousuun. Pitkään jatkunut negatiivinen väestönkehitys ja pula osaavasta työvoimasta edellyttävät panostuksia kaiken käytettävissä olevan työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.

Katsauksen arviot on tehty maaliskuun lopun ja huhtikuun alun välisenä aikana. Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2024 -raportti löytyy verkosta osoitteessa: https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat.

Lähde: Satakunnan ELY-keskus | STT info

The post Vihreän siirtymän investoinnit luovat positiivisia odotuksia Satakuntaan appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.