Kelan yleiseen asumistukeen ja työttömyysturvaan tehdään 1.4. leikkauksia, jotka perustuvat eduskunnan hyväksymiin lainmuutoksiin. “Valmistaudumme Kelassa parhaillaan muutosten toimeenpanoon ja varaudumme myös siihen, että leikkausten seurauksena perustoimeentulotuen saajien määrä kasvaa”, toteaa toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula Kelasta.

Yleinen asumistuki pienenee 1.4., kun tuen korvausprosentti pienenee ja perusomavastuu suurenee. Leikkaukset pienentävät yleistä asumistukea kaikilla asiakkailla, jotka nyt saavat tukea. Yleistä asumistukea saavia, yhden tai useamman henkilön muodostamia ruokakuntia oli helmikuussa yhteensä 406 226. Yleisen asumistuen määrä ei kuitenkaan pienene kaikilla tuensaajilla heti, vaan leikkaukset tulevat voimaan vasta silloin, kun asumistuki pitää seuraavan kerran tarkistaa. Kela tarkistaa yleisen asumistuen vähintään kerran vuodessa, jotta se maksetaan asiakkaalle oikean suuruisena. Eläkkeensaajan asumistukeen muutokset eivät vaikuta.

Työttömyysturvan muutokset koskevat Kelan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajia heti huhtikuussa. Tukia leikataan poistamalla työttömyystukien lapsikorotukset ja 300 euron kuukausittainen suojaosa. Lapsikorotusten poisto koskee vuositasolla noin 100 000:ta henkilöä. Suojaosan poisto taas vaikuttaa osa-aikatyötä tai keikkatyötä tekeviin työttömiin, jotka saavat työttömyystukea. Vuonna 2023 kaikkiaan 74 244 työttömyystukea saanutta henkilöä sai samaan aikaan työtuloja. Yleisen asumistuen ja työttömyystukien leikkausten lisäksi huhtikuun alussa tulee voimaan lakimuutos, joka koskee asumismenojen hyväksymistä toimeentulotuessa. Jatkossa Kela ei maksa toimeentulotukea asumismenoihin, jotka ylittävät kuntakohtaiset enimmäisrajat, jollei ylitykseen ole laissa mainittua erityistä perustetta. Jos peruste puuttuu, Kela ohjaa asiakkaan etsimään edullisempaa asuntoa tai asiakas voi maksaa asumismenojen enimmäisrajan ylittävän osan itse.

Huhtikuussa toteutuvat sosiaaliturvan leikkaukset ja muutokset vaikuttavat kaikkiaan noin puoleen miljoonaan Kelan asiakkaaseen. Leikkausten on arvioitu vaikuttavan eniten yksin asuvien nuorten ja työttömien nuorten toimeentuloon. Kelan laskelmien mukaan erityisen suuria vaikutukset ovat niihin nuorten ryhmiin, joissa pienituloisuus on jo ennestään yleisintä. Opiskelijoiden tilanteeseen vaikuttaa se, ettei heidän ole yleensä mahdollista saada toimeentulotukea. Leikkaukset vähentävät siis heidän tulojaan merkittävästi, kun opintolainan valtiontakausta ei oteta huomioon. Työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poisto vaikuttavat myös Kelan työttömyystukien saajiin. Osa asiakkaista voi muutosten vuoksi saada toimeentulotukea tai he voivat saada sitä aikaisempaa enemmän. Kelassa on arvioitu, että toimeentulotuen hakemusmäärät kasvavat leikkausten vuoksi. Perustoimeentulotuki voi korvata osan yleisen asumistuen ja työttömyysturvan leikkauksista kaikkein pienituloisimmille. “Olemme Kelassa valmistautuneet muutosten toimeenpanoon monin tavoin, kuten kouluttamalla henkilöstöä, tekemällä tarvittavia muutoksia tietojärjestelmiin sekä lisäämällä asiakasviestintää ja varautumalla ennalta puhelinpalvelun ruuhkiin”, Pasi Pajula kertoo.

Kaikki muutokset tulevat voimaan automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse olla yhteydessä Kelaan niiden vuoksi. Kelan verkkosivuilla on julkaistu muutoksista ja niiden vaikutuksista asiakkaisiin tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi Kelan verkkosivuilla olevat laskurit päivitetään viimeistään 16.3., jonka jälkeen henkilöt voivat arvioida laskureiden avulla, miten muutokset vaikuttavat omiin tukiin. 1.4. voimaan tulevien leikkausten lisäksi työttömyysturvaan ja yleiseen asumistukeen tulee myöhemmin myös muita muutoksia. Syyskuun alussa työttömyystukiin vaikuttava ja kaikkia työttömiä koskeva työssäoloehto pitenee 6 kuukaudesta 12:een. Lisäksi yleistä asumistukea ei makseta omistusasunnon asumismenoihin enää 1.1.2025 alkaen.

Lähde: Kela | STT info

The post Yleisen asumistuen ja työttömyystukien leikkaukset koskevat noin 500 000:ta Kelan asiakasta – muutokset tulevat voimaan 1.4. appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.