Ympäristöministeriö julkaisee kaikille avoimen ja ilmaisen verkkokoulutuksen vähähiilisestä rakentamisesta ja rakentamisen kiertotaloudesta. Koulutus on englanninkielinen, ja se on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille koko Euroopan alueella.

”Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous ovat rakennusalalle valtava mahdollisuus pienentää päästöjä, käyttää uudelleen ja kierrättää rakennusmateriaaleja ja -tuotteita kestävästi sekä innovoida uutta liiketoimintaa. Avoimella verkkokurssilla pyrimme kasvattamaan alalla toimivien asiantuntijoiden osaamista rakennusten elinkaaren aikaisten päästöjen pienentämisestä ja siten vauhdittamaan rakentamissektorin vähähiilistymistä. Kysyntä vähähiilisen rakentamisen osaajista vain voimistuu lähivuosina”, kuvaa erityisasiantuntija Maria Tiainen ympäristöministeriöstä.

Kurssin johdanto-osa vähähiilisen rakentamisen perusteista on julkaistu eOppiva-verkkoalustalla. Osion suorittaneita kannustetaan antamaan sisällöstä tekijöille palautetta verkkoalustalla. Palaute huomioidaan koulutuskokonaisuuden seuraavien osien laadinnassa. Kurssin seitsemän muuta osaa julkaistaan loppuvuoden aikana. Ne käsittelevät muun muassa vähähiilisyyden arviointia ja ohjausta, kiertotalouden standardeja ja keinoja, vähähiilisiä rakennusmateriaaleja sekä vähähiilisen rakennuksen hankintaa. Koulutus tarjoaa kattavat perustiedot vähähiilisestä rakentamisesta. Koska koulutus on tarkoitettu Euroopan laajuiseen käyttöön, siinä ei käsitellä minkään maan omaa lainsäädäntöä. Koulutuksen käytyään oppija tuntee rakentamisen vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyvät keskeiset käsitteet, ymmärtää rakennusalan merkityksen globaalien kestävyystavoitteiden toteutumiselle, ymmärtää eri toimijoiden tehtävät tavoitteiden saavuttamisessa sekä tuntee keinoja päästöjen, materiaalimenekin ja jätteiden vähentämiseksi. Käytännössä koulutus koostuu videoista, teksteistä, havainnollistavista kuvista ja kaavioista sekä oppijalle suunnatuista tehtävistä. Yhden osion suorittaminen kestää tunnista puoleentoista tuntiin.

Koulutus on toteutettu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella (Recovery and Resilience Facility, RRF) osana Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa (KIRAilmasto). Koulutuksen ovat toteuttaneet ympäristöministeriön toimeksiannosta HAUS ja Granlund Oy.

Koulutuksen johdanto-osio Introduction to decarbonized construction | eOppiva

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Ympäristöministeriö julkaisee verkkokoulutuksen vähähiilisestä rakentamisesta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.