Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal -sopimukseen on sitoutunut riittävä määrä yrityksiä. Tänä vuonna yritykset määrittelevät itselleen kunnianhimoiset vähennystavoitteet. Suomessa tarvitaan lisätoimia EU:ssa asetettujen muovipakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Muovijätteen vähentäminen vaatii konkreettisia toimia, jotka huomioivat koko muovin elinkaaren. ”On tärkeää löytää keinoja pakattujen elintarvikkeiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi, pakattujen tuotteiden ja pakkausten ympäristövaikutuksia pitää kuitenkin aina tarkastella kokonaisuutena”, sanoo toimitusjohtaja Antro Säilä Suomen Pakkausyhdistyksestä.

”Olemme iloisia siitä, että yhteistyöllä saimme aikaan kokonaisuuden, jonka puitteissa tarjolla olevista toimenpiteistä yritykset voivat valita parhaiten omaan toimintaansa sopivat keinot ja elintarvikealan merkittävimmät yritykset lähtivät lopulta rohkeasti mukaan omilla sitoumuksillaan”, kertoo vastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtaja Satumaija Levón Elintarviketeollisuusliitosta.

Sopimuksen toimialakohtaiset kattavuustavoitteet on saavutettu. Vähintään kaksi kolmas osaa merkittävimmistä Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksistä on sitoutunut mukaan vapaaehtoiseen sopimukseen. Matkailu- ja ravintolapalveluiden ravintola- ja kahvila-alan liikevaihdon yrityksistä vähintään kolmas osa on sitoutunut mukaan. Jokainen Päivittäistavarakaupan jäsenyritys on myös mukana. Lisäksi kaikki Suomen Pakkausyhdistyksen merkittävimmät kotimaiset pakkausvalmistajat ovat sitoutuneet mukaan sopimukseen. Kattavuustavoitteet perustuvat VTT:n tekemään esiselvitykseen eri toimialojen muovituotteiden ympäristövaikutuksista.

Vuoden 2024 aikana sitoutuneet yritykset määrittelevät itselleen kunnianhimoiset vähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun. Sekä Päivittäistavarakauppa että Matkailu- ja Ravintolapalvelut korostavat tiedon jakamisen merkitystä. ”Uudelleenkäytettävien take-away pakkausten käyttöönotto päivittäistavarakaupan myymälöissä tarjoaa hyvän mahdollisuuden vähentää kertakäyttöisiä annospakkauksia. Käytännön kokeilujen perusteella voidaan asettaa konkreettisia vähennystavoitteita, kun kaupan yritykset saavat tietoa pakkausten uudelleenkäytön tehokkaista toimintamalleista, ympäristövaikutuksista ja ennen kaikkea asiakkaiden valmiudesta muuttaa ostokäyttäytymistään”, sanoo johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakaupasta. ”Matkailu- ja ravintolapalveluiden puolelta vapaaehtoiseen sopimukseen liittyi aluksi joukko suuria yrityksiä. Tarkoituksenamme on löytää ja kehittää toimivia ratkaisuja kertakäyttöisten muoviastioiden vähentämiseksi. Jaamme tietoa hyvistä käytännöistä kaikkien jäsenyritystensä käytettäväksi. Yritykset kannustavat myös kuluttajia tekemään muovin käyttöä vähentäviä ratkaisuja”, kertoo varatoimistusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi MaRasta.

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal -sopimuksen lisäksi muita muovin kulutuksen vähentämiseen tähtääviä vapaaehtoisia sopimuksia ovat muovikassisopimus sekä rakentamisen muoveja koskeva sopimus. Myös muovitiekartan toimilla edistetään muovien kiertotaloutta koko arvoketjussa. Muovisten kertakäyttöisen annospakkausten -green deal sopimus on Ympäristöministeriön, Elintarviketeollisuusliiton, Matkailu- ja Ravintolapalveluiden, Päivittäistavarakaupan sekä Pakkausyhdistyksen välinen. Vapaaehtoisessa sopimuksessa etsitään tehokkaita keinoja ja toimivia toimintamalleja kertakäyttöisten muovipakkausten vähentämiseksi. Sopimuksen taustalla on EU-direktiivi, joka edellyttää jäsenmaita vähentämään muovisten kertakäyttöisten annospakkausten käyttöä.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Yritykset sitoutuvat vähentämään kertakäyttöisten muovisten annospakkausten käyttöä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.