Valtakunnalliseen toukokuussa tehtyyn kyselyyn osallistui 155 Turun kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa Varsinais-Suomen alueelta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1882 yritystä. Lähes joka kahdeksas yritys arvioi, että erityisesti nuorten mielenterveyden ja työssä jaksamisen haasteet näkyvät ja myös vaikuttavat heikentävästi työn tuottavuuteen. Puolet varsinaisuomalaisista yrityksistä kertoi kuitenkin, etteivät nuorten hyvinvoinnin haasteet näy. Kolmasosalle vastaajista haasteet sen sijaan näkyvät, mutta niillä ei ole vielä vaikutusta yrityksen toimintaan suuremmassa määrin.

“Nuorten avoimuus mielenterveyteen liittyvissä keskusteluissa on varmasti edistänyt huomion kiinnittämistä psyykkisiin haasteisiin ja niiden vaikutuksiin työelämässä yleisestikin”, arvioi loimaalaisen HouseOfTherapy Oy:n toimitusjohtaja, työnohjaaja, psykoterapeutti, HM Elina Rehmonen. ”Aihepiiri on vielä varsin vieras useissa organisaatioissa, ja kokemus vaikeasta lähestyttävyydestä voi johtaa ongelmien sivuuttamiseen. Vaarana ovatkin ongelmien eskaloituminen yksilötasolla ja merkittävät, laajakantoiset kustannusvaikutukset”, Rehmonen huomauttaa. ”Yritykset tarvitsevat lisää tietoa, ymmärrystä sekä keinoja mielenterveyttä ja työkykyä vaarantavien riskien tunnistamisessa sekä apua omannäköistensä toimintamallien jalkauttamiseksi. Näen tässä hienon mahdollisuuden lähteä rakentamaan kestävämpää työkykyä yhteisvoimin.”, hän jatkaa.

Moni nuori on entistä valikoivampi työpaikkansa suhteen ja siihen, miten yritys esimerkiksi suhtautuu työntekijöiden hyvinvointiin tai työyhteisön moninaisuuteen – tähän kannattaakin kaikkien nyt kiinnittää huomiota”, Keskuskauppakamarin osaamisen ja maahanmuuton johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo. “Osaajapulan voimistuessa jokaisen yrityksen tulee alkaa kiinnittää tähän entistä enemmän huomiota. Mielenterveyspommia ei voi kuitenkaan jättää yksin yritysten hoidettavaksi. Tarvitaan lisää vaikuttavuuteen perustuvia kuntoutuksen menetelmiä sekä ennaltaehkäisevää työtä, jossa tuetaan esimerkiksi tunnetaitojen kehittymistä”, Pulkkinen sanoo.

Lähde: Turun kauppakamari

The post Yrityksissä on reagoitu nuorten aikuisten mielenterveyden haasteisiin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.